PLATE

Kategorien PLATE inneholder platebearbeidende maskiner og utstyr beregnet for de grovere materialtypene. For maskiner og utstyr for bruk på tynnplate og blikkenslager-produkter, se kategorien BLIKK.