3200 PALLPLASSER I NYTT GIGANTLAGER HOS ASTRUP AS

SHARE

Astrup AS tar det steget en hel bransje har ventet på og ferdigstiller i disse dager det nybygde lageret for langgods og platematerialer. Etter dette blir det vanskelig for konkurrentene ikke å tenke nytt. Det er ikke mye mer enn tre tiår siden de første lagerautomatene kom på plass hos metall og råvareleverandører. De var stort sett enkeltstående installasjoner, men med det begynte en langsom utvikling av en til dels konservativ bransje som stadig har fått mer konkurranse fra utlandet. Nå har altså Astrup AS, den 155 år gamle familiebedriften, tatt steget videre og investert i en stor lagerautomat for langgods og platematerialer.

P. Meidell AS er norsk leverandør av kreative lagersystemer fra Friedrich Remmert GmbH og Danobat båndsager som sørger for effektive og automatiserte løsninger ved det nye gigantlageret hos Astrup AS.

Maskinregisteret besøkte det nye gigantlageret til Astrup AS, og her kan du lese hele artikkelen fra besøket.

Ta kontakt med Morten Dahlberg på telefon 22 20 20 25 for mer informasjon !