Meidell sertifisert som Miljøfyrtårn

SHARE

Meidell ble 15.desember 2014 sertifisert og godkjent som Miljøfyrtårn(R).

Vi gjør dette som en del av vårt samfunnsansvar og for å støtte opp om en stadig økende miljøbevissthet i befolkningen generelt.

Vi er opptatt av miljøet, og at vi har satt oss miljømål som vi systematisk jobber mot. Diverse tiltak for å heve miljøbevisstheten innen områdene energisparing, avfallsreduksjon, kildesortering, transport, innkjøp, arbeidsmiljø og HMS er iverksatt, og flere er på trappene.

For ytterligere informasjon om Miljøfyrtårnstiftelsen og miljøfyrtårnsertifisering, se http://www.miljofyrtarn.no/