TETT SAMARBEID MED SKOLEN

SHARE

Nordheimsund Industrier AS er blandt Norges største leverandører av arbeidsklær og verneutstyr. I tillegg driver bedriften egenproduksjon av arbeidshansker, vernebekledning og stillas. Det nære samarbeidet til den lokale videregående skolen gir positive effekter for både skole og bedrift. P. Meidell AS har levert Quaser maskineringssentre og Emco dreiebenk til Norheimsund Industrier AS.

Ta kontakt med Rolf Terje Bergheim på telefon 22 20 20 25 for mer informasjon !