LEDENDE RØRBØYESPESIALIST FORTSETTER Å BYTTE TIL "HEL ELEKTRISKE RØRBØYEMASKINER"

SHARE

Den ledende rørbøyespesialisten og produsenten Sharp Products i Milwaukee i Amerika fortsetter med å investere i de allsidige "hel elektriske rørbøyemaskinene" for å møte fremtidens utfordringer i deres sektor av metallindustrien.

Firmaet har nå investert i en 130 mm Unison rørbøyemaskin. Dette er den nyeste i rekken av en serie av "hel elektriske rørbøyemaskinen" som Sharp Products i løpet av de siste årene har godt til innkjøp av. Sharp Products valgte å investere i "hel elektriske rørbøyemaskiner" for å tilpasse seg de økende rørbøyingskravene i metallindustrien som har endret seg mye i de senere årene. De fleste kundene ønsker å redusere sine lagerkostnader, og størrelsen på seriene som skal produseres har redusert seg dramatisk.

Ta kontakt med Bjørn Garvik på telefon 41 44 72 63 for mer informasjon!