UNISON BREEZE-REVOLUTION MED ROTERENDE RØRBØYEVERKTØYHODE

SHARE

Roterende rørbøyeverktøyhode sørger for hurtig bøying av svært komplekse rørformer i en og samme automatiske syklus. Gir økt produksjonseffektivitet for eksempelvis møbelindustri og mange andre bransjer som arbeider med kompleks bøying av rør.

I dag lanserer den innovative produsenten av "Hel elektriske rørbøyemaskiner" UNISON en maskin med ett banebrytende roterende verktøyhode som gir mulighet for å hurtig kunne utføre både venstre- og høyrevendte rørbøyinger i en og samme automatiske syklusen. Denne nyutviklingen gir både fordeler med hensyn til å kunne produsere ekstremt komplekse rørformer, samtidig som en oppnår økt produksjonshastighet.

Med tilnavnet Unison Breeze-Revolution, har den nye hel elektriske rørbøyemaskinen to multi-verktøyhoder montert på motstående sider av en roterende ramme. Etter at en bøying er utført ved bruk av et eller flere verktøy ved det høyre verktøyhodet, trekkes verktøyhodet tilbake og i en kombinasjon av sideveise og roterende bevegelser blir det venstre verktøyhodet posisjonert for fortløpende å utføre etterfølgende rørbøyoperasjoner. Bytte mellom de to verktøyhodene kan utføres så mange ganger som en har behov for.