Dette betyr koronasituasjonen for P. Meidell AS

Kjære kunder og samarbeidspartnere

Den siste tiden har vært uvirkelig for oss alle, og vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon. Som Kong Harald formidlet i tale til folket for et par uker siden; «Vi kjenner hverken igjen hverdagen vår eller verden rundt oss. Og fremdeles står vi bare ved begynnelsen av noe vi ikke fullt ut kjenner konsekvensene av.»

Vår viktigste prioritet nå er å bistå våre kunder på en best mulig måte gjennom å opprettholde en høyest mulig servicegrad.

Vi opprettholder drift i alle funksjoner, herunder blant annet vår logistikkfunksjon som daglig håndterer varemottak-, bestillinger og vareleveranser til våre kunder.

Majoriteten av våre produsenter ligger i europeiske land som Italia, Spania, Tyskland, Tyrkia, m.fl. Vi har også asiatiske og amerikanske leverandører.

Heldigvis har vi et stort varelager på Kalbakken av både rekvisita og maskiner, slik at vi i stor grad kan levere raskt til de fleste behov!

Vi har løpende dialog med alle våre produsenter, og felles for mange av dem, per i dag med unntak av Tyskland, er at de fleste har stengt ned nyproduksjonen sin frem til etter påske. De aller fleste opprettholder teknisk support og sender daglig reservedeler og rekvisita, mens noen få har stengt helt ned.

For deg som kunde

For deg som kunde kan dette medføre at det blir forsinkelser i dine leveranser fra oss. Vi gjør så godt vi kan med å informere hver og en av dere løpende om dette. Stadige endringer i situasjonen, med tilhørende tiltak i hvert enkelt land, gjør dette til en krevende oppgave. Vi gjør så godt vi kan!

P. Meidell AS er en av Norges eldste og største leverandører av metallbearbeidende maskiner og utstyr til norsk mekanisk- og metallbearbeidende industri. I alle år har vi hatt en trygg drift og en solid balanse, og vært en bidragsyter inn til den norske velferdsstaten. Det skal vi fortsette med. Vi har derfor iverksatt omfattende tiltak for å sikre firmaets fremtid. Vårt mål er å komme ut av denne krisen med nyvunnet styrke, og fortsette med det vi liker aller best; betjene våre kunder enten formålet er nyinvesteringer i effektivt produksjonsutstyr, leveranser av rekvisita, eller service- og vedlikehold av eksisterende maskinpark.

Vi ber samtidig om forståelse for at mange av våre ansatte er personlig berørt av situasjonen, og at dette medfører noe lenger responstider på dine henvendelser.

Vi takker for forståelsen i denne krevende tiden.

Med vennlig hilsen

P. Meidell AS

Asgeir Bakken

Daglig leder