Ekstraordinær prisjustering

Oslo, 20. april 2020

Til våre kunder og samarbeidspartnere,

VARSEL OM EKSTRAORDINÆR PRISØKNING

Valutaeffekter påvirker vårt innkjøp i stor grad. Som følge av en vesentlig svekkelse av norsk valuta mot utenlandsk valuta den senere tiden ser vi oss nå nødt til å gjennomføre en ekstraordinær prisjustering gjeldene for alle lagerførte produkter. Denne ekstraordinære prisjusteringen trer i kraft fra og med 20.04 2020.

Vi følger situasjonen tett, og gjør kontinuerlige vurderinger av kronens styrkenivå og den generelle valutasituasjonen mot de største valutaene.

Vi beklager denne situasjonen, og vil etter beste evne søke å holde de ekstraordinære prisøkningene så lave som mulig!

Dette til informasjon.

Med vennlig hilsen

P. Meidell AS

Asgeir Bakken

Daglig leder