Ingen liker dødtid!

Vi er stolte over slike tilbakemeldinger!

Tvedestrand Blikkenslagerverksted er svært takknemlig for råd, vink og dytt for å satse på en motorisert knekke. Meidell mente dette ville være mer lønnsomt for deres produksjon, både raskere og mer nøyaktig, for ikke å snakke om redusert dødtid i kø.

I 2017 besøkte Meidell Tvedestrand Blikkenslagerverksted AS for første gang. På dette tidspunktet hadde kunden en eldre 2 meters manuell knekke, og vurderte å kjøpe en ny knekke med 2,5 meters lengde. 

Når vi bistår kunder, setter vi oss inn i produksjon og skaper en forståelse for hvordan de jobber. En gjennomgang viste tydelig at de ofte opplevde kø. Dette skjedde for eksempel ved knekking av et vindusbeslag som krever 3 knekker og rotering av plata.

Ingen liker dødtid, og av den grunn anbefalte vi å gå over til en motorisert knekke. En motorisert knekke vil tilby mer nøyaktighet, som igjen betyr at ventetiden foran knekka går ned.

Vi vurderer også materialbruk, som platetykkelse og materialtype, og foreslo derfor en Schectl MAX250 med en brukervennlig styring, samt en manuell 2,5 meters knekke.

Så skal det sies at det var en prisforskjell fra manuell til motorisert på kr. 280.000 ,-.

«Ved å argumentere for leasing, kunne jeg vise til at forskjellen i kostnad per mnd. ville være ca. kr. 3.100,- om de kjøpte manuell knekke på leasing over 5 år, mot motorisert knekke leaset over 7 år». – Kjell Åge Olsen, Salg Blikk

Så kommer det store spørsmålet. Vil gevinsten med en raskere og mer nøyaktig produksjon, og en redusert dødtid i kø foran maskinen, oppveie merkostnaden/mnd.

Etter noe betenkning kjøpte de den motoriserte og ordnet selv leasing! Kjell Åge Olsen besøkte kunden sommeren 2021, og de uttrykte stor takknemlighet for overbevisningen om at en motorisert knekke var det riktige for dem. Så svaret på spørsmålet over er et klart ja!

 “Vi glad for både valg og rådgivning fra Meidell. Så er det alltid gøy å jobbe med en leverandør som setter seg inn i og forstår våre behov. Dette var utvilsomt det rette valget for oss! – sier Magnus Vatn Bergstad