Manuell dreiebenk for presise resultater

I løpet av de siste årene har Meidell levert mer enn 100 manuelle dreiebenker til mekanisk industri i Norge. Dreiebenkene blir svært godt mottatt, både i industrien og blant diverse utdanningsinstitusjoner. I dag finner du dreiebenkene hos alt fra videregående skoler til oljerigger, hos Rolls Royce og Aker Solutions.

Dreiebenk fra Sunmaster

Sunmaster er Meidells foretrukne leverandør av manuelle dreiebenker ettersom de er enkle, oversiktlige i bruk og svært presise.

– I løpet av mine mange år i bransjen har jeg brukt en del tid på å finne en leverandør som leverer det produktet som på best mulig måte tilfredsstiller kravene våre kunder har. Samtlige av mine kontakter i tilsvarende bedrifter i utlandet har anbefalt meg å velge Sunmaster for manuelle dreiebenker, forteller Glenn Paulsen, produktansvarlig hos Meidell.

Sunmaster har spesialisert seg på å produsere små, manuelle dreiebenker som tar seg av de oppgavene som krever presise resultater.

Godt egnet for utdanningsinstitusjoner

I og med at dreiebenkene fra Sunmaster er såpass enkle og brukervennlige, er de godt egnet for bruk i undervisning ved blant annet videregående skoler. Maskinens funksjoner gjør det enklere å fremheve de funksjonene elever og studenter skal lære, blant annet fordi dreiebenkene er utstyrt med både trinnløs hastighet og funksjonen konstant skjærehastighet.

I tillegg leveres dreiebenkene med en høy sponvegg som beskytter og skjermer operatøren, samtidig som den bidrar til lite forstyrrelser operatørene imellom. Dreiebenken har også sponskuffen plassert i forkant, hvilket er fordelaktig for operatøren fordi han eller hun slipper å gå rundt maskinen for å tømme spon.

Til slutt er det viktig å trekke frem at maskinen også leveres med lysstoffrør plassert i hele lengden på den høye sponveggen. Med et lysstoffrør slipper du problemer knyttet til punktbelysning og får svært godt arbeidslys.

Kort oppsummert har Sunmaster dreiebenk følgende fordeler:

  • konstant skjærehastighet
  • trinnløs hastighet
  • høy sponvegg
  • sponskuff i forkant
  • innfelt lysstoffrør

Godt mottatt i industrien

Det er ikke bare utdanningsinstitusjonene som nyter godt av Sunmaster dreiebenker. Den manuelle dreiebenken har også blitt godt mottatt i industrien.  Vi ser at våre kunder i tillegg til store, avanserte maskiner, også har behov for mindre, manuelle maskiner som kan utføre små operasjoner raskt og presist uten at det medfører stans i annen produksjon.

Alt til mekanisk industri

Vi har har alt fra små til store bedrifter som arbeider innenfor mekanisk industri som våre kunder. Til dem leverer vi maskiner og alt av tilbehør og nødvendig rekvisita. Vi tilbyr også serviceavtaler som forlenger maskinens levetid og reduserer dine driftskostnader.

Kontakt oss gjerne om du har spørsmål til Sunmaster manuell dreiebenk eller våre andre produkter. Du finner vår kontaktinformasjon her.