Materialflytkonsept som øker produktiviteten

Oppnå høyere effektivitet i moderne laserskjæringssystemer gjennom et moderne produksjonsmiljø

Moderne laserskjæringssystemer brukes ofte ikke ideelt i mange produksjonsanlegg i dag. Det som mangler for å utnytte kapasiteten er ofte et integrert materialflyt- og automatiseringskonsept.

Uansett hvor kraftige og raske maskiner er, hjelper det lite om det respektive produksjonsmiljøet ikke holder følge. Det oppstår flaskehalser, og prosessen vil bli forsinket eller stoppe opp – det er dårlig driftsøkonomi. Derfor bør ikke metallbearbeidingsbedrifter vurdere laserskjæresystemer som en frittstående løsning. Dette fordi avkastning på investeringen og effektiviteten bare vil bli riktig hvis det gjøres i sammenheng med en effektiv og bærekraftig materialflyt.

Intralogistikkeksperten Remmert vet hvor viktig materialflyt er for prosesseffektivitet. Forsinkelser i prosessen har en negativ innvirkning på produktiviteten.
«Hvis hver pall må flyttes enkeltvis og eller hvert emne må legges på for hånd, vil systemutnyttelsen være på rundt 25 prosent,» forklarer Frank Baudach, salgssjef DACH i Remmert.

Den høye investeringen er da ikke lenger like lønnsom som den kunne ha vært. Derfor bør alle ta forholdsregler og få råd fra en uavhengig spesialist ift materialflytprosesser før de kjøper et laserskjæringssystem.
«Når laserskjæringssystemer integreres med materialflytkonsepter, kan maskinutnyttelsen økes til mer enn 80 prosent,» sier Baudach.

Fremtidig bærekraft gjennom uavhengige og modulære automatiseringsløsninger

Riktig automatisering bør velges før en investering i et laserskjæresystem gjøres.
«Det anbefales å ha automatiseringssystemer som er uavhengige av maskinprodusenten og som kan kobles fleksibelt til maskiner i forskjellige aldre og fra forskjellige produsenter,» forklarer Dr Thomas Peitz, teknisk sjef ved materialhåndterings-eksperten Remmert.

Disse sikrer at laserskjæringssystemer kan byttes uten problemer. Dette er viktig, spesielt med tanke på at laserskjæringssystemer har kortere levetid enn lagringssystemer.
«Et laste- og lossesystem som er kompatibelt med hvilken som helst laserskjæremaskin, for eksempel Remmert LaserFLEX, skaper maksimal investeringssikkerhet,» uttaler Dr. Peitz.

Den automatiserte materialflyt løsningen skal også være modulær. Dette gjør det mulig å utvide det i fremtiden hvis det er nødvendig. «Produktporteføljen vår består av fleksible og utvidbare modulsystemer. Dette betyr at en kunde mottar et system som er skreddersydd til hans krav og kan utvides raskt med nye komponenter når som helst,» forklarer salgssjef Frank Baudach, og fremhever fordelene ved modulære løsninger.

Skreddesydde REMMERT løsninger

Skreddersøm av materialflyt løsninger for internasjonale kunder har Remmert levert i lang tid.
«Målet vårt er å holde materialet flytende uten avbrudd – fra innkommende varer, gjennom alle prosesseringsstasjoner, til utgående varer.
Vi er tro mot vårt motto «Vi får materialer til å flyte«, uttaler Baudach.
Resultatet er en meget produktiv smart fabrikk. Et konsept for effektiv materialflyt utvikles, og for å gjøre dette analyserer Remmert-ekspertene først kundens opprinnelige situasjon, herunder eksisterende layout og produksjonskrav. Løsningene spenner fra enkel håndtering til helautomatisk drift. Vi sørger alltid for at integrasjonen mellom f.eks. ERP og REMMERT software går smertefritt.

Løsninger for en smidig materialflyt

Kjerneelementet i automatiseringskonsepter fra Remmert er LaserFLEX laste- og lossesystem, som kan laste og losse opptil fire laserskjære-maskiner parallelt og helautomatisk – selv fra forskjellige produsenter. LaserFLEX trenger bare 60 sekunder per laserskjæringssystem for å levere materiale, noe som gjør det til det raskeste systemet på markedet.
BASIC Tower Plate kan brukes både som et råvarelager og som et bufferlager for ferdig kuttede deler. LaserFLEX får tilgang til platene i BASIC Tower og lagrer de kuttede delene om nødvendig.
Brukere som ikke ønsker å håndtere de bearbeidede emnene for hånd, kan løse dette ved å integrere SortFLEX-modulen. Denne helautomatiske løsningen for individuell sortering av ferdige deler er det nye medlemmet av FLEX-familien fra Remmert.

Intuitiv kontroll for effektiv materialflyt

Det er en strategisk fordel å føre tilsyn med produksjonen.
«Den beste automatiseringen er til liten nytte hvis informasjonen som er nødvendig for en effektiv og smidig materialflyt ikke er tilgjengelig eller ikke brukes riktig,» sier Frank Baudach.

Remmert tilbyr SMART Control, en programvare og kontrollsystem for hele produksjons-prosessen som ikke bare er enkel og intuitiv å betjene, men som også kan integreres i eksisterende systemer. Dette gjør at de tilkoblede Remmert-komponentene i FLEX-familien kan betjenes raskt og enkelt med selvforklarende, internasjonalt anerkjente piktogrammer og lite tekst. Eventuelle farlige situasjoner som oppstår, blir umiddelbart visualisert av programvaren.

SMART Control omfatter også bruker- og sikkerhetsadministrasjon, samt at programvaren fungerer som et varestyringssystem. Den lagrer material- og driftsdata og muliggjør dermed komplett lagerstyring.

Konklusjon: Automasjon har potensiale

Så snart materialflyten i metallbearbeiding er optimalisert med automatisering, vil også avkastningen for ditt eget laserskjæringssystem øke. For å håndtere produksjonen effektivt, må produksjonsprosessen planlegges individuelt.

Med FLEX-familien fra Remmert tilbyr vu produsentuavhengige, modulært utvidbare systemer for dette formålet. Systemene kan brukes enten i kombinasjon eller individuelt. «Hvis et laserskjæringssystem erstattes etter noen år, kan automatiseringsløsningene våre enkelt leve videre og integreres raskt og enkelt med nye maskiner. Dette gir deg som kunde fleksibilitet ved senere utstyrsanskaffelser av laserskjæringssystemer,» oppsummerer Frank Baudach.

Remmert GmbH – om selskapet
Under mottoet «We make material flow», adresserer den tyske intralogistikk-eksperten fra Lohne i Tyskland, alle kunder med behov for å effektiv materialhåndtering, og da spesielt i metallforedlingsindustrien så vel som til stål- og metallhandelen.
Remmert er et teknologiselskap som er en anerkjent ekspert på intelligente automatiserings- og logistikkløsninger, samt lagringssystemer for lange emner og plater. Gjennom bruk av standardiserte moduler, tilpasses material- og informasjonsflyt kundens behov. Remmert-systemer, inkludert smartkontroll og programvaremoduler, muliggjør økt produktivitet i logistikkprosesser fra første dag. Takket være leverandørens uavhengighet og modularitet, kan disse systemene tilpasses fleksibelt til mulige endrede krav i fremtiden. Remmert tilbyr omfattende løsninger – utviklet for å ivareta investeringer og bærekraft – for hele materialflyten ute hos kundene.