Økt lønnsomhet med Demmeler sveisebord

Demmeler sveisebord forenkler en rekke manuelle oppgaver og effektiviserer produksjonen betraktelig, samtidig som den gir mindre feilmargin og gir et godt resultat på første forsøk. Meidell er stolte av å kunne tilby Demmeler produkter i det norske markedet.

Tysk produksjon

Demmeler sveisebord er et produkt som i løpet av relativt kort tid har blitt en bransjestandard. Andre aktører har forsøkt å lage lignende verktøy, men det er foreløpig ingen som har nådd opp til den kvaliteten vi finner hos Demmeler.

Alle produkter fra Demmeler produseres i Bayern i Tyskland hvor fabrikken har ligget siden oppstart. Til tross for sine 80 år, er eier og opphavsmann Ludwig Demmeler fremdeles daglig innom fabrikken for å kontrollere kvaliteten på produksjonen og montere maskiner.

Økt produksjon

– Våre kunder forteller at de etter å ha investert i et slikt bord, genererer 15–20 timer mer i produksjon per bord mer måned, forteller Glenn Paulsen, produktansvarlig hos Meidell.

Dette henger sammen med erfaringene med at produktiviteten øker med opptil 60 % når du benytter deg at Demmeler sveisebord og er en hensiktsmessig måte å øke produktiviteten på uten å belaste medarbeidere. Grunnen til det er at medarbeiderne ikke tvinges til å jobbe raskere for å øke produktiviteten fordi bordets nøyaktighet fører til mindre feilmargin og gir mulighet til å framstille et 100 % produkt ved første forsøk.

Fem gode argumenter for å velge Demmeler

Det er mange gode grunner til å investere i et sveisebord fra Demmeler. Produsenten har ergonomi og kvalitet i fokus, hvilket sikrer at dine medarbeidere vil kunne arbeide mer komfortabelt og mer effektivt med utstyr som vil vare i årevis.

Kort oppsummert er de fem beste argumentene for å gå til anskaffelse av et sveisebord fra Demmeler følgende:

  1. produkt framstilt med 100 % nøyaktighet
  2. ingen behov for etterjustering
  3. opptil 60 % høyere produktivitet
  4. erstatter tradisjonelle fiksturer og jigger
  5. investeringen er tilbakebetalt på kort tid

Presist hullbilde

Sveisebordet har en perforert overflate med et hullbilde innenfor en tiendels millimeter nøyaktighet per meter. Med dette presise hullbildet er bordet egnet for all produksjon, både stort og smått, raske omstillinger og serieproduksjon.

Vil du lese mer om Demmeler sveisebord? Her finner du mer informasjon om hvorfor Meidell har valgt å ta Demmeler inn i produktporteføljen.

Materialer av høy kvalitet

Sveisebordene fra Demmeler består av materialer av høyeste kvalitet og har dermed lang levetid. Bordene er slitesterke og mindre avhengig av periodisk vedlikeholdsarbeid, sammenlignet med sveisebord fra andre leverandører på markedet. Dette er en stort fordel fordi du kan være trygg på at dette er en god investering, men også fordi du ikke vil bli tvunget til å avbryte produksjonen på grunn av ødelagt utstyr.

Agentur på oppspenningssystem fra Demmeler

Meidell har lenge hatt et ønske om å få agentur på oppspenningssystemet som brukes på Demmeler sveisebord og har nå endelig fått det. Dette er vi stolte av. Vi tror også at våre kunder vil få godt utbytte av å kunne kjøpe dette bordet av en norsk forhandler med lang erfaring som leverandør til mekanisk industri.

Ønsker du mer informasjon om Demmeler sveisebord? Kontakt oss her, så skal vi svare på dine spørsmål.