Prisjusteringer 2021

Våre leverandører har gjennomført prisjusteringer fra årsskiftet.

Effekten av prisjusteringer fra våre maskin- og utstyrsprodusenter, utgjør fra 1. januar 2021 en gjennomsnittlig økning på i overkant av 5 %.

Vi jobber hver dag for å drive så effektivt som mulig, for på den måten å kunne opprettholde gunstige priser på kvalitetsutstyr til våre kunder.

På grunn av overnevnte ser vi oss dessverre likevel nødt til å gjennomføre en prisjustering for å kompensere deler av våre økte innkjøpskostnader.

Våre priser vil derfor økes med inntil 4% med virkning fra 1. februar 2021.