Skreddersydde løsninger fra Meidell

Vi har full forståelse for at våre kunder har ulike behov når det kommer til å optimalisere deres drift. Derfor leverer vi ofte skreddersydde maskinløsninger til våre kunder, med kundespesifikke dimensjoner, materialer og egenskaper. Vi ønsker å være en fleksibel aktør som i stor grad tilpasser oss behovene i markedet. Muligheter for individuelle tilpasninger er en viktig del av dette.

Skreddersøm i samarbeid med produsent

Alle våre maskiner og systemer produseres av anerkjente internasjonale produsenter som er ledende på sine felt. I de fleste store kjøpsprosesser er derfor produsenten involvert, og det er vanlig at vi tar med kundene på fabrikkbesøk når de skal investere i nye driftsmidler. Ofte skal maskinen skreddersys idet den produseres, og da er det naturlig at tilpasningene utvikles i samarbeid med produsent. Det hender imidlertid også at det er vårt servicepersonell som gjør de nødvendige tilpasningene, i våre lokaler eller ute hos kunde.

I samarbeid med våre produsenter kan vi garantere at du vil få tilstrekkelig med informasjon om dine muligheter. Vi strekker oss langt for å finne løsninger som dekker dine behov.  

Les mer om prosessen knyttet til å kjøpe maskiner hos Meidell her.

Spesielle saganlegg

Sag er historisk sett vårt eldste fagområde og kompetansefelt, og hvor vi blant annet gjennom årene har bidratt til å utvikle mange spesielle løsninger. Vi har levert en rekke skreddersydde saganlegg for å optimalisere produktiviteten hos våre kunder. Saganleggene vi leverer er ofte store i omfang, og kan fint kompletteres med andre systemer og løsninger. Lager- og håndteringssystemer eller lakkerings- og sandblåsestasjoner lar seg for eksempel fint integrere i våre saganlegg.

Skreddersydde lagersystemer

Våre kunder produserer et bredt spekter av produkter i sine fabrikker. Dette gjør også at deres behov knyttet til lagring varierer. Derfor er lagersystemer noe vi nesten alltid tilpasser og skreddersyr.

For en metalleverandør har vi for eksempel utviklet et avansert lagersystem for enkel og oversiktlig lagring av et bredt spekter av råvarer. De trengte et plasseffektivt system med god lagringskapasitet, som samtidig er lett å håndtere i hverdagen. Systemet ble utviklet og levert i samarbeid med leverandøren REMMERT, og fungerer så godt at kunden nå har valgt å investere et betydelig beløp i å utvide det ytterligere.

Skreddersøm gir ny kunnskap – til fordel for alle våre kunder

Når vi finner gode løsninger som fungerer bra for én kunde, er det ekstra hyggelig når dette kan gi fordeler for andre av våre kunder. I ett tilfelle utviklet vi for eksempel en spesiell maskin for kapping av rør for en kunde. Denne har senere har blitt produsert i ulike størrelser for et titalls andre kunder. Gjennom å være åpne, fleksible og løsningsorienterte tilegner vi oss hele tiden ny kunnskap. Dette gjør oss til en enda mer helhetlig leverandør.

Dersom din bedrift har spesielle behov du lurer på om en av våre maskiner kan dekke, vil vi gjerne at du tar kontakt. Vi hjelper deg med å finne gode løsninger.