Slik er prosessen når du kjøper en maskin fra Meidell

I mange tilfeller vil det å gå til anskaffelse av maskiner til mekanisk industri innebære store investeringer. Da er det viktig å velge en leverandør du kan stole på, og at du har et godt informasjonsgrunnlag før du tar en endelig beslutning. Vi i Meidell har lang bransjeerfaring og bred fagkunnskap. Vi bistår under hele kjøpsprosessen, og sørger for at dere føler dere ivaretatt og får en maskinpark som dekker deres behov.

Alle prosesser starter med et behov

Ingen av våre kunder er helt like, og derfor er heller ingen kjøpsprosess helt lik. Alle prosesser starter imidlertid med en erkjennelse av et behov, som regel knyttet til et ønske om økt produksjon og større inntjening. Mange av våre kunder kontakter oss direkte fordi de har en konkret problemstilling de trenger å løse. Andre tar beslutningen om å utvide eller oppdatere maskinparken i samråd med en av våre kategoriansvarlige.

Vi har et bredt og helhetlig produktspekter

I dagens marked ønsker de fleste aktører å forholde seg til så få leverandører som mulig. Dette er noe vi har valgt å tilpasse oss, og vi prøver til enhver tid å ha et produktspekter som gjør at våre kunder får alt de trenger på ett og samme sted.

Det innebærer imidlertid også at det er vanskelig for oss å ha all nødvendig informasjon om alle produktene vi leverer. For å sikre våre kunder et tilstrekkelig informasjonsgrunnlag før de gjør en tung investering, tar vi derfor ofte maskinprodusenten med i prosessen. Vi er naturligvis med hele veien, både for å tilegne oss ny kunnskap og for å bistå deg underveis.

Mulighet for individuelle tilpasninger

Det viktigste når dere investerer i nye maskiner er at de dekker behov knyttet til deres drift. Siden ingen bedrifter er like, vil det i mange tilfeller bli aktuelt å gjøre individuelle tilpasninger når din maskin produseres. Vi ønsker å være fleksible og tilpasser oss ønsker fra kunder så langt det lar seg gjøre. Ofte gjøres disse tilpasningene i samarbeid med produsenten som lager maskinen.

Les mer om mulighetene for kundespesifikke tilpasninger her.

Fabrikkbesøk gir økt trygghet

Ved omfattende maskinkjøp vil det være ønskelig å gjøre grundig research før en endelig beslutning treffes. Ofte innebærer denne delen av prosessen at vi sammen besøker fabrikken til den aktuelle produsenten. Her får du mulighet til å stille dine spørsmål og ta nødvendige overveininger. Deretter vil du få et pristilbud som du forhåpentligvis synes er fornuftig. Velger du å akseptere tilbudet, går produsenten i gang med å produsere din maskin.

Ved mer omfattende prosesser kan det bli aktuelt med enda et fabrikkbesøk når maskinen er ferdigstilt. Her får du mulighet til å se at maskinen svarer til det som er avtalt før den leveres.

Montering og igangkjøring

Når dere har godkjent maskinen dere har bestilt, leveres den på avtalt lokasjon. Vi har et eget apparat for montering og igangkjøring som sørger for riktig oppkobling av maskinen. Så langt det er mulig håndterer vår serviceavdeling igangsettingen, men i noen tilfeller vil det være nødvendig med bistand fra produsent. Uansett sørger vi for at maskinen du har bestilt hos oss står klar til bruk til avtalt tid.

Ønsker du heller å lease enn å investere i egen maskin? Les om hvordan det fungerer her.

Vi tilbyr opplæring i maskinhåndtering

Maskinsikkerhet er viktig for oss og vi tilbyr derfor alltid opplæring i bruk av nye maskiner. Når maskinen brukes riktig, vil dette føre til økt produktivitet og produktkvalitet, og en tryggere arbeidshverdag for deres operatører. Vi ønsker å legge til rette for dette, helt fra dere mottar nye maskiner. God opplæring og riktig bruk av maskinen vil på sikt bidra til å redusere vedlikeholdskostnadene.

Vårt mål er å sørge for trygge og gode kjøpsprosesser for våre kunder. Kontakt oss gjerne dersom du vurderer å utvide maskinparken.