Derfor lønner det seg med serviceavtale

Derfor lønner det seg med serviceavtale

Meidell hjelper deg med å velge riktig maskin til riktig bruk. Med en serviceavtale hos oss får du ned livsløpskostnaden, maskinen får lengre levetid og vi kan forutse kostbar driftsstans.

Ved å inngå en skreddersydd serviceavtale med Meidell får du jevnlige besøk hvor vi foretar kontroll og nødvendig vedlikehold på dine maskiner.

Fordeler ved en serviceavtale med Meidell

Fremfor å ta en telefon til oss når noe allerede har stoppet, og produksjonsstansen er et faktum, anbefaler vi en serviceavtale. Ved jevnlige besøk og kontroller kan vi forutse ting før de skjer og du kan unngå kostbar stans i produksjonen.

Når du har en serviceavtale med Meidell får du rabattert timepris og rimeligere reservedeler. Og om uhellet skulle være ute blir våre serviceavtale-kunder prioritert i forhold til support og hastesaker.

Slik fungerer en serviceavtale

Ingen maskiner eller bedrifter er like. Derfor skreddersyr vi alle serviceavtaler. Intervallene på besøkene varierer utifra hvilken maskin- eller maskintype dere har, hvordan den brukes og hvor ofte den brukes.

En serviceavtale kan blant annet inkludere sikkerhetskontroll, opplæring- og trening av operatører, servicepunkter i henhold til leverandørs anbefalinger og geometri-kontroll.

Vi kommer med våre anbefalinger rundt hva som bør inkluderes i avtalen og sammen blir vi enige om hva som passer best for dere.

Meidell utfører også reparasjoner på maskiner utenom serviceavtale, ofte kan vi også utføre reparasjoner på maskiner fra andre leverandører.

Oppfyller myndighetenes krav om årlig kontroll

Som maskineier er du forpliktet til å foreta en årlig sikkerhetskontroll av alle maskiner for å sikre at de er trygge i bruk. Under våre servicebesøk vil vi gå over alle sikkerhetsfunksjoner og kontrollere at maskinen er sikker i bruk og dokumentere dette. Vi kan også bistå med kontroll og dokumentasjon i forhold til NS-EN 1090.

Riktig bruk øker effektiviteten og holder kostnadene nede

Riktig bruk av maskiner øker effektiviteten og holder vedlikeholdskostnadene nede. I Meidell tilbyr vi grundig opplæring av operatører, slik at dere kan få maksimalt utbytte av maskinene helt fra start. Vi kan gi opplæring i bruk av enkelt-maskiner eller skreddersy et opplegg for deres bedrift.

Meidells fremtidige serviceløsninger

I Meidell er vi opptatt av å gjøre det enkelt for kundene våre. Derfor har vi blant annet lansert én app for skjæredata til båndsagblader og én app for å måle og følge opp kvaliteten på skjærevæske.

Vi er nå igang med å utvikle et app-verktøy for våre kunder med serviceavtale hvor man kan kommunisere med oss direkte, følge historikk og melde inn behov, helt enkelt og svært effektivt. Synes du dette høres spennende ut, kontakt oss allerede nå for å bli en del av pilotprosjektet som vi snart skal rulle i gang.

Lengre levetid og lavere livsløpskostnader

Ved en jevnlig sjekk kan vi forutse potensielle problemer før de inntreffer. Med riktig vedlikehold vil dine maskiner leve lenger og du kan holde produksjonen i gang. Som servicekunde får du rabatterte reservedeler, og vi lagerfører alltid viktige slitedeler slik at akutte driftsstans i minst mulig grad vil gå utover deres produksjon.

Få ned livsløpskostnader og få mer utbytte av maskinene, tegn en serviceavtale med Meidell i dag.