Historien om bedriften starter så tidlig som i 1891, da P. Meidell og Ludvig Foss kjøpte J. A. Stampes Maskinforretning i Christiania. De la grunnlaget for det som i dag er en av de eldste og mest kjente bedriftene i bransjen.

Denne erfaringen og kunnskapen har gått gjennom generasjoner, en gave vi forvalter med omhu og bevissthet. Profesjonell kunnskap og utvikling er en forutsetning for å kunne holde posisjonen som markedsledende, og er samtidig en ressurs for deg som kunde som skaper økt lønnsomhet.

I alle år har bedriften utviklet seg i tråd med behovene i markedet og skaffet oss agenturer fra kjente produsenter. Mens sagavdelingen har vært ryggraden i alle år, har kompetansen innen de øvrige områdene kommet i form av oppkjøp under veis.

Vi fremstår i dag som en komplett leverandør til mekanisk industri i Norge.

Her kan du lese firmabrosjyren som ble laget i forbindelse med 125 års jubileet i 2016.

Internkontroll, HMS og kvalitetssystem

I Meidell arbeider vi systematisk med HMS-tiltak som sikrer at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres og utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i HMS-lovgivningen. Gjennom planmessig HMS-arbeid sørger vi for at arbeidsmiljøproblemer forebygges, oppdages og tas hånd om i tide.

Vi benytter et tilpasset HMS/internkontrollsystem som gjør det enkelt å forebygge, registrere og behandle avvik. Dette systemet omfatter alle sider ved bedriftens arbeidsmiljø, herunder både det fysiske, organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet på arbeidsplassen vår. I tillegg kommer også vern av ytre miljø mot forurensning og effektiv håndtering av avfall.

Alle våre ansatte kan legge inn avvik direkte fra pc, mobil eller nettbrett, og videre behandling gjøres direkte i systemet, og sørger for at vi hele tiden er i samsvar med Internkontrollforskriften.

Miljø og samfunnsansvar

Meidell er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift, og medlem av Renas og Grønt Punkt. Vi ser på dette som en naturlig del av vårt samfunnsansvar og for å støtte opp om en stadig økende miljøbevissthet i befolkningen generelt. Vi er opptatt av miljøet, og har definerte miljømål som vi systematisk jobber mot innen områdene energisparing, avfallsreduksjon, kildesortering, transport, innkjøp, arbeidsmiljø og HMS.

Vi minner om at alle våre maskiner inneholder EE-avfall, samt store mengder gjenvinnbart metall. Maskinene skal derfor ved slutten av sin lange levetid, leveres på egnet kommunalt sorteringsanlegg. Alle sagblader som leveres av P. Meidell AS er fullt ut resirkulerbare og bør leveres til metallgjenvinning når de skiftes ut.

           

Stoffkartotek og sikkerhetsdatablader

Meidell benytter tjenesten ECOONLINE til å håndtere vårt stoffkartotek. Her kan du laste ned aktuelle sikkerhetsdatablader for våre omfattede produkter.

 

Personvernerklæring

Les vår personvernerklæring her