Historien om bedriften starter så tidlig som i 1891,
da P. Meidell og Ludvig Foss kjøpte J. A. Stampes Maskinforretning i Christiania. De la grunnlaget for det som i dag er en av de eldste og mest kjente bedriftene i bransjen.

Denne erfaringen og kunnskapen har gått gjennom generasjoner, en gave vi forvalter med omhu og bevissthet. Profesjonell kunnskap og utvikling er en forutsetning for å kunne holde posisjonen som markedsledende, og er samtidig en ressurs for deg som kunde som skaper økt lønnsomhet.

I alle år har bedriften utviklet seg i tråd med behovene i markedet og skaffet oss agenturer fra kjente produsenter. Mens sagavdelingen har vært ryggraden i alle år, har kompetansen innen de øvrige områdene kommet i form av oppkjøp under veis.

Vi fremstår i dag som en komplett leverandør til mekanisk industri i Norge.

Her kan du lese firmabrosjyren som ble laget i forbindelse med 125 års jubileet i 2016.

Miljø og samfunnsansvar

Meidell er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift, og medlem av Norsirk og Grønt Punkt. Vi ser på dette som en naturlig del av vårt samfunnsansvar og for å støtte opp om en stadig økende miljøbevissthet i befolkningen generelt. Vi er opptatt av miljøet, og har definerte miljømål som vi systematisk jobber mot innen områdene energisparing, avfallsreduksjon, kildesortering, transport, innkjøp, arbeidsmiljø og HMS.