Den helt nye HPSAW 310 Hypersaw fra AMADA omdefinerer tradisjonelle ytelsesgrenser for båndsagteknologien.

De mest erfarne AMADA-ingeniørene har kombinert all sin evne og kunnskap for å utvikle denne overlegne maskinen hva kapasitet angår. Avhengig av ståltype, kan man oppnå inntil en firedobling av skjæreytelsen sammenlignet med sirkelsaging med karbid sagblader. Sammenlikner man med konvensjonelle båndsager med bimetall sagblad, er det mulig å øke skjæreytelsen inntil ti ganger.

HPSAW 310 er bygget rundt en svært kraftig og stabil stamme som betyr at sagrammen ikke forvrenger selv ved høye belastninger. For å forhindre skadelige belastninger på verktøyet, ble det iverksatt omfattende tiltak for å forhindre vibrasjon. Doble føringer på begge sider sikrer jevn gang av sagen og det nyutviklede høytrykks-kjølesystemet reduserer sagbladfriksjonen. Dette medfører besparelser gjennom at betydelig mindre energi blir brukt.

Kontakt oss for utfyllende informasjon så hjelper vi deg gjerne!

AMADA MT

AMADA MACHINE TOOLS - The European Headquarters

For å fremme utviklingen og for å håndheve posisjonen i det viktige europeiske markedet, ble AMADA MACHINE TOOLS EUROPE GmbH etablert i oktober 2009.

AMADA Group er en av verdens største produsenter av maskinverktøy. AMADA utvikler trendsettende teknologi og produksjonsløsninger, med høyt økonomisk effektivitet og produktivitet sammen med maksimal innsats for å opprettholde miljøet.