COPIER Beaver CB-serien er en maskin som utfører tre operasjoner i en; lengdemåling av  røret, skjæring og fuging/fasing. Maskinserien er utviklet for å behandle store mengder rør.

Maskinene er utstyrt med CNC-styring, og den største fordelen med denne maskinen sammenliknet med enklere modeller, er at aksene arbeider parallelt, noe som gis større fleksibilitet i mulige bearbeidingsvinkler.

.

Kontakt oss gjerne for utfyllende produktinformasjon.

COPIER

Copier designer og produserer bevelmaskiner for behandling av metallrør.

I tillegg til standardmaskiner, leverer COPIER også skreddersydde kundeløsninger, blant annet for integrasjon og automatisering med tilhørende maskineri.