FICEP Excalibur 12 er en monospindel borlinje for bearbeiding av bjelker for stålkonstruksjonsindustrien.

Maskinen henger på og beveger seg langs lastebordet, noe som bidrar til at plassbehovet holdes på et minimum, samtidig som det gir stor fleksibilitet.

Denne enkle og briljante løsningen er derfor et svært godt alternativ for små og mellomstore stålbyggere som ønsker å starte automatisering av sin produksjon og øke sin produktivitet.

 

FICEP

Ficep S.p.A. ble etablert i 1930 og ligger ved foten av Alpene på den nordlige grensen mellom Sveits og Italia, og har helt siden starten vært utelukkende engasjert i prosjektering og produksjon av maskiner og maskinverktøy til metallbearbeiding.

FICEP er i dag en komplett leverandør av løsninger for stålbearbeiding- og håndtering i stor skala, og Meidell har de senere årene levert flere større FICEP produksjonsanlegg til norsk stålindustri.