Mobil filtreringsmaskin APODIS Apollo Ultraclean AUC

Spør oss om produktet

Svært mange metallbearbeidingsbedrifter er ikke klar over hvor store økonomiske skader som kan oppstå som følge av manglede filtrering.

Under metallbearbeiding genereres svært fine partikler så små som <3 μm, og disse partiklene fanges ikke opp av konvensjonelle filtersystemer.

Imidlertid er det akkurat disse fine partiklene som forårsaker mest skade på komponenter, emulsjoner og oljer.

Dyrt vedlikehold og utskifting av maskinlinjer, nedbrytning av høykvalitets pumper, betydelig forkortet levetid, samt hyppige endringer og rengjøringsintervaller av emulsjoner og utstyr er konsekvensene.

Som en konsekvens av dette har APODIS utviklet et mobilt filtersystem som fjerner disse partiklene fleksibelt og rimelig, og forhindrer unødvendige skader på utstyret på grunn av fine partikler.

Dette øker dermed prosessikkerheten, kvaliteten og ikke minst konkurransedyktigheten for din bedrift.

APOLLO ULTRACLEAN

 

Kontakt oss så å hjelper vi deg gjerne!

APODIS

APODIS utvikler varige og innovative filtreringsteknikker, og har hatt suksess i mange bransjer, men alltid med hovedfokus mot kjølevæske og luftfiltrering innen maskineringsindustrien, herunder dele- og verktøyproduksjon.

Gjennom optimalisering av filtreringsprosesser, lykkes APODIS med å utvide intervallene mellom vedlikehold og rengjøringsoperasjoner for maskinen og dens komponenter. I tillegg bidrar APODIS sine innovative filterprodukter til å øke verktøyets levetid, levetiden til kjølevæsker, samt tilhørende rørledninger og pumper, i tillegg til å bidra til en mer miljøvennlig produksjonsprosess. I sum betyr dette svært gode effektivitetsgevinster for kundene.