CLEANMIST®-serien består av sentrifugale- og elektrostatiske oljedampfiltere / oljetåkefiltere.
Luft som er forurenset av oljetåke eller flytende kjølevæske, kanaliseres inn i sentrifugalfilteret for å hindre at faste materialer suges inn. En kjegleformet diffusor sikrer at tåkepartiklene og damper fordeles jevnt i pumpehjulet, hvor de raskt spinnes og skyves mot filtreringspanelene. Når de går gjennom panelene omdannes de til dråper, som deretter dreneres til utsiden gjennom et dreneringsrør. Den rensede luften kanaliseres således mot den øvre del av sentrifugalfiltret, hvor det om nødvendig blir behandlet med en sluttpatron eller med et FEF-elektrostatisk filter.

CLEANMIST® oljetåke sentrifugalfilter med sluttpatronfilter

  • Patronfilteret kan være fra H10 85% til H13 99,96% effektivt.
  • Patronene er også tilgjengelige i aktiv karbonversjon.

 

CLEANMIST® oljetåke sentrifugalfilter med FEF elektrostatisk filter

  • FEF (Final Electrostatic Filter) fungerer basert på prinsippet om ionisering av de forurensende partiklene. Luften som kommer ut av CLEANMIST®-sentrifugalfilteret går gjennom en «ioniserende» seksjon hvor partikler opptil 0,03 mikron får en høy elektrisk ladning. Luftstrømmen går gjennom en annen «kollektor» -del, laget av plater med motsatt elektrisk ladning. De ioniserte forurensede partiklene blir dermed tiltrukket av platene og holder seg til dem. Den behandlede luften settes tilbake i miljøet med 99% av alle urenheter fjernet.
 

HFILTRATION

HFiltration S.r.l. har i mer enn 30 år produsert filtreringsprodukter for bruk i de fleste bransjer, og på denne måten bidratt til å hjelpe sine kunder med å håndtere sine miljøforpliktelser, samt øvrige kvalitets-og sertifiseringskrav.

Gjennom omfattende erfaring og tekniske kompetanse, tilbyr HFiltration kvalifisert rådgivning og hjelp til å identifisere den beste løsningen innen filtrering og støvutvinning for enhver kunde.

HFiltration utvikler og markedsfører luftfiltreringssystemer for mange ulike bruksområder under mottoet: "God luftkvalitet i ethvert arbeidsmiljø".