STRUB Oljeseparator Type 5404 er produsert i rustfritt stål og stålplatemateriale.

Beholderen har en kapasitet på om lag 15 liter utskilt olje, og den utskilte oljen kan fjernes uten bruk av verktøy.

Ved hjelp av en oljeskimmer blir væskeoverflaten sugd opp. Oljeskimmeren er selvregulerende og tilpasser seg kontinuerlig væskeoverflaten.

Innfestingen gjøres enkelt ved at oljeskimmeren festes magnetisk til kjælevæsketanken. Oppsugd væske blir så transportert til en sedimentreringstank.

Oljeseparatoren utsettes for svært lite slitasje ettersom den oppsugd olje og kjølevæske-emolusjoner ikke kommer i berøring med roterende deler som eksempelvis pumper.

Væsken i sedimentreringsbeholderen renner igjennom et skråstilt platefilter og deretter tilbake i kjølevæsketanken. Det skråstilte platefilteret sikrer en optimal og kontinuerlig oljeutskilling.

Når maksimal fyllmengde er oppnådd av olje i oppsamlingsbeholderen, vil oljeseparatoren automatisk slå seg av.

STRUB

STRUB er en uavhengig produsent av smøremidler og tekniske rengjøringsmidler, og har siden etableringen i 1921 alltid vært forbundet med kvalitet, økologi og innovasjon innen alle områder av tribologi.

Grunnlaget for suksessen har vært prinsippet om å nyttiggjøre seg av mer enn 90 års tradisjon og erfaringer med å implementere innovative ideer, og gjennom dette sikre høy ytelse, pålitelighet og miljøvennlige løsninger for fornøyde kunder over hele verden. Gjennom tett kundedialog og evnen til å reagere raskt på kundenes spesifikke behov, har STRUB lyktes med å bistå fornøyde kunder over hele verden.

STRUB er et tradisjonelt familieeiet selskap, lokalisert i hjertet av Sveits.