Håndholdt refraktometer som brukes for rask og presis bestemmelse av konsentrasjon i kjølevæske-emulsjoner.

GEFO

GEFO er en markedsledende produsent innen høyverdig måleutstyr for kjølevæsker og batterier i Europa. Gjennom løpende dialog med de ledende produsentene av kjølevæskeprodukter, sikrer GEFO at de alltid er raskt i stand til å levere måleutstyr som imøtekommer kundenes ønsker og behov.

Tyske GEFO har i over 70 år levd under mottoet "Kvalitet lagd for å måle".