FICEP G-serie slyngerensemaskiner er klassiske slyngerenser med utstyrt med kompakte blåsekammere med høyeste ytelses turbiner utstyrt med det patenterte TITAN ETA systemet. Systemet sikrer et godt distribuert skuddmønster av stålsanden (hotspot) som gir svært effektiv overflatebehandling, samtidig som slitasjoe- og vedlikeholdskostnadene på selve maskinene holdes nede.

Se produktbrosjyre for detaljer og kontakt oss gjerne for utfyllende informasjon.

FICEP

Ficep S.p.A. ble etablert i 1930 og ligger ved foten av Alpene på den nordlige grensen mellom Sveits og Italia, og har helt siden starten vært utelukkende engasjert i prosjektering og produksjon av maskiner og maskinverktøy til metallbearbeiding.

FICEP er i dag en komplett leverandør av løsninger for stålbearbeiding- og håndtering i stor skala, og Meidell har de senere årene levert flere større FICEP produksjonsanlegg til norsk stålindustri.