Transportvogner beregnet for 200 kg fat/tønner

KABI

KABI er en av Danmarks ledende produsenter av smøretekniske produkter og løsninger for industrien.

KABI er lokalisert nord for København.