Meidell leverer de beste maskinene for vårt bruk

Arth. Norderhaug Eftf. AS er en kobber- og blikkenslagerbedrift med nedslagsfelt i Oslo og Bærum. Bedriften ble etablert i 1934, og Kjell Norderhaug er tredje generasjons blikkenslager og daglig leder. Norderhaug har vært daglig leder i bedriften siden 1978, og kundeforholdet med P. Meidell AS har vart minst like lenge.

Det har blitt mange maskiner opp igjennom åra, og i deres moderne maskinpark har de mange maskiner levert av Meidell. Blant annet store knekkemaskiner, manuelle knekkemaskiner, stansemaskiner, lukke- og snipsemaskin samt slagsaks. Flere av løsningene har vært spesialtilpasset Arth. Norderhaug Eftf. AS’ bruk.

Høy servicegrad

Grunnen til det langvarige kundeforholdet er Kjell Norderhaug helt klar på.

– Meidell leverer for oss de beste maskinene, og har en høy servicegrad. Maskinene vi har trenger svært lite service, noe som har alt å si for driften vår. Det er omtrent aldri problemer med noen av maskinene.

Særlig teknisk selger i P. Meidell AS Josip Buljac får skryt av Norderhaug.

– Vi har de siste 10 årene forholdt oss til Josip, som tilbyr en meget høy grad av service. Han er utrolig dyktig når det kommer til disse maskinene og alt innen elektronikk. Dersom det skulle dukke opp et problem, er Josip en trollmann. Det er ingenting den mannen ikke kan fikse!

– Meidell er ikke firkanta på noen måte

På spørsmål om Norderhaug oppfatter P. Meidell AS som fleksible, svarer han:

– De er fleksible i høy grad. Meidell er ikke firkanta på noen måte. Jeg har et veldig godt forhold til dem. De leverer til avtalt tid, og tilbyr alltid god service. Akkurat det vi er på jakt etter.