Tigmek AS ekspanderte driften med maskin fra Meidell

Bilde: Medeier i Tigmek, Per Ø. Røsandhaug, sammen med laserskjæremaskinen Durma HD-F 3015.

Tigmek er et mekanisk verksted på Frei, 10 minutter fra Kristiansund. De har en stor og moderne maskinpark, med en bygningskapasitet på 2200 kvadratmeter.

De har siden oppstarten i 1987 drevet med sveising, maskinering og teknisk tegning, hovedsakelig mot offshore. De siste årene har de også beveget seg mot havbruk og materialer til fisketrålere, mye takket være laser maskinen fra Durma, levert av Meidell.

– De første årene vi drev på, hadde vi hovedsakelig brukte maskiner. Etter hvert som vi fikk i gang driften ordentlig så vi at vi var bedre tjent med nye maskiner. Vi kjøpte den første platebearbeidingsmaskinen fra Meidell i 2006, og siden har det ballet på seg, forteller daglig leder Bjørn Neergaard.

I dag har Tigmek blant annet platesaks, to kantknekker, rørvals, lasermaskiner og slipemaskiner fra Meidell.

Nytt satsningsområde med gode naboer og laserskjæremaskin fra Meidell

Også Tigmek ble rammet av oljekrisen, og etter å ha hovedsakelig jobbet mot offshore, måtte de tenke nytt. Deres nærmeste nabo er Holmek Palletering, som blant annet leverer palleteringsanlegg til fisketrålere. Holmek har ordrebøkene fulle de tre neste åra.

– Brorparten av det vi drev med  forsvant, og vi måtte finne på noe nytt. Vi hadde jobbet litt sammen med naboen vår Holmek tidligere, og så at noe av jobben de tidligere satt bort kunne vi utføre her i nabolokalet. Vi spurte om vi kunne få jobben, mot at vi investerte i utstyret, sier Neergaard.

Naboen var med, og tjenester som tidligere ble utført i Trondheim kunne løses i nabobygget. Tigmek økte dermed omsetningen med 30%, og fikk flere bein å stå på.

Hundre tonn rustfrie plater siden august

Tigmek har fått mye glede ut av fiber laserskjæremaskinen fra Durma, levert av Meidell.

– På de syv månedene siden vi fikk den har vi fått kjørt gjennom hundre tonn med rustfrie plater. Den maskinen har vi fått mye glede av.

Tigmek hadde god erfaring med Meidell fra tidligere. At Meidell tilbyr god service i etterkant var en viktig del av beslutningen.

– Det var en ny maskin, og både Meidell og Durma var ivrige på å få den ut i markedet. Vi sendte en mann ned til Tyrkia, sammen med Frank fra Meidell for å få demonstrert maskinen før kjøpet.

Maskinen, en Durma HD-F 3015 utstyrt med en IPG 4kW fiberlaser, er en svært avansert maskin. Det kom en utsending fra fabrikken i Tyrkia som var hos Tigmek en uke for å lære dem opp.

– Det er vanligvis 3-4 måneders leveringstid på en sånn maskin, men vi hadde et press på oss, og Meidell og Durma klarte å levere maskinen på en måneden. For oss utgjorde det stor forskjell å kunne levere tre måneder før antatt tid, forteller Neergaard, og legger til:

– Vi er veldig fornøyd med Meidell som leverandør. Vi har ingenting å utsette på alt som har blitt levert til nå, og alt har fungert etter ønske.