Opplæring

Riktig bruk av maskinen bidrar til økt produksjons- og produktkvalitet, økt effektivitet, og bidrar også til å holde vedlikeholdskostnadene nede. Samtidig sørger det for at operatøren får en trygg og sikker hverdag.

MEIDELL tilbyr alltid opplæring ved leveranse av nye maskiner.

 

I tillegg tilbyr vi

All opplæringen gis i henhold til dokumentasjon fra maskinleverandør, samt i henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid §10-2 og §10-4» utstedt av Arbeidstilsynet, og vi kan også tilrettelegge opplæringen etter din bedrifts behov for dokumentasjon.

 

Kontakt oss for tilpasset opplæring etter din bedrifts behov!