Serviceavtaler

MEIDELL tilbyr alle våre kunder faste serviceavtaler for å sikre en jevnlig kontroll og vedlikehold av maskiner og maskinparker, og på den måten bidra til en best mulig driftsøkonomi for våre kunder gjennom hele maskinens levetid.

 

En serviceavtale kan inkludere

 

Vi gir anbefalinger rundt serviceintervaller ut ifra

For å holde reisekostnader nede forsøker vi å legge opp serviceprogrammet slik at flere kunder i samme område kan besøkes på samme tur.

Serviceavdelingen kommer med anbefalinger om hva som bør inkluderes i serviceavtalen, og sammen blir vi enige om hva som skal inkluderes.

 

Fordeler med en fast serviceavtale

Som arbeidsgiver er du pliktig til å sørge for at dine maskiner er sikre i bruk for dine ansatte og i henhold til gjeldende regelverk. Med en årlig sikkerhetskontroll utført av Meidell kan du være trygg på at alle sikkerhetsfunksjoner blir kontrollert og eventuelle mangler utbedret.

 

Kontakt oss for et tilbud på en serviceavtale for din maskinpark!