Om serviceavdelingen

I MEIDELL er god service og en kompetent serviceorganisasjon, en naturlig del av enhver maskin-leveranse.

Vi har av den grunn bygget opp en stor og kompetent serviceavdeling. Denne beståt av faglærte serviceteknikere med mange års erfaring og som i all hovedsak arbeider med service og oppfølging av egen maskinpark.

Våre egne serviceteknikere stasjonert i Oslo, Stavanger, Bergen , Ålesund og Grenland. Sammen med våre servicepartnere utfører vi oppdrag i hele Norge.

MEIDELL benytter servicehåndteringssystemet Speedycraft og har gjennom dette full oversikt, historikk og status på alle serviceoppdrag og maskiner. Alle våre serviceoppdrag dokumenteres med servicerapporter som gjennomgås og overleveres kunde når oppdraget er gjennomført.

 

I MEIDELL er vi overbevist om at et godt servicetilbud er en forutsetning for fornøyde kunder – vi jobber derfor hver dag for å blir enda bedre.

 

Kontakt oss for utfyllende informasjon om våre servicetjenester!